Inloggen

Naam
Wachtwoord
Cursusmateriaal downloaden?
Veel lesgevers maken zélf hun cursusmateriaal aan; vaak zijn ze op zoek naar goed basismateriaal of materiaal dat vlot hanteerbaar is in de klaspraktijk. De VDAB besliste om een deel van het eigen didactisch (cursus)materiaal gratis ter beschikking te stellen van het onderwijs en partners van VDAB. In het aanbod cursusmateriaal dat VDAB gratis ter beschikking stelt aan opleidingsinstanties, kunnen lesgevers een belangrijke aanvulling vinden van hun lesmateriaal.
 
Over welk soort materiaal gaat het?
Het gaat over "papieren" materiaal dat in de vorm van pdf's gedownload kan worden. Klik hier voor een overzicht.
 
Hoe krijg je toegang tot het cursusmateriaal ?
1) De school downloadt de blanco overeenkomst voor scholen. De partner van VDAB downloadt de blanco overeenkomst voor partners van VDAB.
2) De opleidingsinstantie vult de overeenkomst in en zendt die per mail naar cursusmateriaal@vdab.be.
3) De opleidingsinstantie ontvangt de login van VDAB binnen de 14 dagen na ontvangst van de overeenkomst.
4) Medewerkers van de opleidingsinstantie kunnen vanaf het beveiligde deel van deze website de cursussen downloaden
 
Waarom een overeenkomst?
Opleidingsinstanties en VDAB-opleidingscentra kunnen belangrijke bondgenoten zijn. Ze kunnen elkaar ondersteunen in het bereiken van elkaars doelstellingen. Zo is er bijvoorbeeld de samenwerking op het vlak van infrastructuur waarbij technische scholen voor een periode van 72 u gebruik kunnen maken van de uitrusting van VDAB.
 
Opleidingsinstanties van hún kant, kunnen expertise rond basisopleidingen leveren aan het lokale opleidingscentrum of infrastructuur ter beschikking stellen voor werkzoekenden.
 
Met deze overeenkomst bevestigt de opleidingsinstantie haar principiële openheid naar VDAB. Zo verklaart ze zich bereid te zien waar zij VDAB kan helpen bij het vervullen van haar opdracht. Zo ontstaat werkelijk een win-winsituatie. De overeenkomst is zonder afdwingbaarheid, ze duidt op mogelijke samenwerkingen.
 
Meer informatie?
Contacteer ons op: cursusmateriaal@vdab.be met vermelding van uw contactgegevens.

© 2012 - V 3.8.8 b3